Haule

De nieuwe wijk /de nije wykOnze dorpsreünie van de  Haule.Culder-burg, Koldenborgh, Koldenburg, TonckenshoeveDorps-Reünie Haule 17 september 2016Landmeter transport en bus ondernemingOproep om foto's en film materiaal van ons mooie De molens van de Haule1873 Het besluiten tot aanleg van een Kunstweg (Macadam) over de Haule1ste Dag van de Historische Vereniging Haule19 dec. 2015 Dag van de Historische Vereniging HauleEen vraag
  • 1
  • 2
  • 3

Haule op de kaart

Weer