01- 09 -1313 Oorkonde betreffende grensbepaling tussen Haule en Bakkeveen.

Aan alle christenen die dit zullen zien en horen brengen wij hier, die aanwezig zijn, Siardus de jongere uit de Hemrik; Akederus,de zoon van Tithardus Mellingha van Beets, grietmannen van de Stellingen Superhaudmar en de gemeenschap van dezelfde Stellingen een heilgroet en beschrijving van de getroffen maatregelen.

Aan alle christenen die dit zullen zien en horen brengen wij hier, die aanwezig zijn, Siardus de jongere uit de Hemrik; Akederus, de zoon van Tithardus Mellingha van Beets, grietmannen van de Stellingen Superhaudmar en de gemeenschap van dezelfde Stellingen een heilgroet en beschrijving van de getroffen maatregelen. Alles in het geheugen te behouden en niets te vergeten,  is meer goddelijk dan menselijk; daarom tekenen wij de maatregelen, die door ons met vooruitziende blik en na rijp beraad zijn getroffen, schriftelijk op, dat die niet in toekomstige tijden aanleiding tot een geschil kunnen veroorzaken.
Laat het derhalve duidelijk zijn voor nu en in de toekomst dat, de geestelijken in Backum 1)  verblijvende broeders van Mariëngaarde en hun medeburgers aan de beide zijden aan de ene kant ( de enen partij dus)  het niet eens konden worden met de burgers van de Haule, die uit Stellingware zijn, aan de andere kant, over de scheiding of verdeling van en wildernis of moeras, die gelegen is tussen degenen, hiervoor genoemd, dat toen, nadat er lange onderhandelingen van weerszijden gevoerd zijn, het tenslotte door ons en het grootste en oudste deel van de rechters uit Stellingware nadat het inzicht van wijze geestelijken en leken hierbij had aangesloten zo geregeld is tussen hen, dat er tussen de beide koninklijke riviertjes de Bornd E en de Kunr E door precies en nauwkeurig te meten de midden van het genoemde moeras zou worden gezocht en dat zij als een teken van de verdeling op die plaats door het doortrekken van een walletje van beide delen een grens zouden hebben voor het bewerken van geslacht tot geslacht en dat de verdeling op deze wijze behoorlijk en redelijk gemaakt is.
Tegelijk met de genoemde rechters uit Stellingwarf hebben wij bevestigd en bevestigen wij onze "ferdban"*
Maar omdat wij Stallingen van Superhaudmare, hier voor genoemd, niet een afzonderlijk zegel gebruiken, zijn wij voor ditmaal accoord gegaan met een zegel van de gemeenschap van Bornde.
Gegeven in het jaar Des Heren 1313 op de dag van Egidius Abt (dit is 1-sept). En wij gezamenlijk geestelijken van Superhaudmar, in kennis van het voornoemde, bekrachtigen eveneens deze brief met ons zegel.

*Plechtige handeling v/d rechter, waarbij hij een eigenaar uit en een nieuwe eigenaar in het goed "bant"en vervolgens daarover vrede gebiedt
1) (Tussen 1232 en 1233 wordt Bakkeveen geschreven als Backenvene, in 1313 of 1343 als Backum en in 1338 als Backefene.

met dank aan A.J.van der Helm

Laatst aangepast opmaandag 06 april 2015 11:58

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat alle vereiste gegevens ingevuld zijn, aangeduid met een asterisk (*). HTML code is niet toegestaan.