21- 08 - 1971 Nieuw sportveld Haule in gebruik genomen.

Nieuw sportveld te Haule is mooi stuk gemeenschapszin

Het nieuwe sportveld te Haule, vooral voor de korfbalclub VZK een kostelijk bezit, is vrijdagavond officieel geopend door Ooststellingwerfs burgemeester dr. Tieme H. Oosterwijk.
De opening geschiedde op originele wijze. Op een wagen achter een trekker was een enorme namaak korfbal geplaatst, met daarbij een bord," As he der no mar deur kan". Terwijl de heer A. Jelsma, voorzitter van VZK, zei „Het wachten is nog altijd op de burgemeester", stapte dr. Oosterwijk uit die bal naar buiten.

Nieuw sportveld te Haule is mooi stuk gemeenschapszin.En de burgemeester bewees, dat de bal niet die grote, maar een nieuwe korfbal die met palen, manden en linten de aankleding van het veld compleet maakte er best door kon. Zijn tweede worp was al raak.Burgemeester dr. Oosterwijk zei: „Het is plezierig, dat dit korfbalveld (met wisselvak) tot stand is gekomen. Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan. Het ligt bijzonder gunstig achter Dorpshuis en school. De school kan er gebruik van maken en korfbal heeft accommodatie vlak bij. Dit veld is voor Haule en, vooral ook door de manier waarop het is tot stand gekomen, ook van Haule".

Dit veld is een belangrijk stuk gemeenschapszin, gelukkig is men in Ooststellingwerf nog bereid zich inspanningen te getroosten om voor het dorp wat te bereiken. In Haule was het Dorpshuis daar al een voorbeeld van en nu dit sportveld ook. Nadat de grond was aangekocht en het gemeentebestuur ƒ 15.000,— had gestoken in werkzaamheden die met machines moesten gebeuren, heeft de gemeenschap in Haule, met de heren A. Jelsma en J. van Dalen als stuwers, de zaak verder afgemaakt. Daar zijn talloze arbeidsuren in gaan zitten. Wij hopen dat velen gebruik zullen maken van het sportveld. In het Dorpshuis “De Mande" kwamen daarna genodigden en belangstellenden bijeen. De heer Jelsma haalde enkele mensen naar voren die zich bij de aanleg bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt: de heren B. Boerstra (dienst gemeentewerken), machinist Klaas Leistra en verder Hendrik Jan Westerhof, Jan Roelof van Weperen, Jan Stelling en Wiebe van Loon, een viertal dat de vakantie 1970 op offerde om het sportveld zo vlug mogelijk klaar te krijgen. Zij kregen, evenals later de burgemeester, een herinneringstegel. De heer J. van Dam (KNKB) sprak er zijn vreugde over uit, dat VZK nu een goed terrein heeft, een veld dat men niet behoeft te delen met andere sporten. De gemeente Ooststellingwerf heeft de laatste jaren veel gedaan voor korfbal. Hij bood namens de bond een bal aan.
„We hebben in Haule het spel, een echt samenspel, plezierig gespeeld", zei de heer J. Stienstra, directeur Openbare Werken in Ooststellingwerf. Op die manier is het mogelijk een dorp aan een goed sportveld te helpen.
De heer L. Rinzema: „De Stichting Dorpshuis heeft de aanloopkosten gedragen, verder zal nu het sportveld worden beheerd door een commissie van drie, de heren A. Jelsma, J. van Dalen en O. van der Wal. Hij voerde verder het woord namens de Oudercommissie en Dorpsbelang (envelop met inhoud). En ook vertolkte hij de dank van het dorp aan de heren Jelsma en Van Dalen door hen aan te bieden een paal met korf en een schop op een voetstuk dat bestond uit een schijf boomstam.
Tot slot bracht de heer Jelsma alle sprekers dank. En ook de Plattelandsvrouwen, die alle tafels hadden voorzien van een leuk bloemetje.