Cafés en hun eigenaren.

Zwetteweg 7

Ten Hoor

Foppe Martens ten Hoor           

Foppe Martens ten Hoor, geb. 5 maart 1802, overl. 13 oktober 1852 Haule, geh.25 mei 1828 te Ooststellingwerf met Leentje Melles Veenboer, geb. 2 november 1809 te Nuis.In 1837 koopt Foppe Martens ten Hoor, (Zwetteweg 7)  van erven Hendrik Jans Westra.Volgens Register Peilstaten (1849 t/m 2e kw.1850) had Foppe Martens ten Hoor hier al in 1849 een herberg.

Register peilstaten tappers 1849 Foppe Martens ten HoorRegister peilstaat uit 1849 van Foppe Martens te Hoor

Na overlijden van haar man in 1852 was Leentje "winkeliersche en tapperse" tot haar dood. Zij en haar man hadden ook bijen. In 1852 verkocht zij deze bijen met bijbehorende korven en hokken. De gemiddelde opbrengst van een korf met bijen was f.4,00; een bijenhok f.3,00.

Leentje is overleden op 31 maart 1865 te Haule. De boerderij inclusief winkel, herberg, erf en land was kadastraal bekend onder gem. Donkerbroek, sectie B, nrs. 2616, 2617 en 2618 en lag een paar honderd meter westwaarts van de huidige Kruisweg, nu Zwetteweg nr.7.

Op 14 december 1865 werd door de Erven van Marten Foppes ten Hoor o.a. ”eene huizinge en schuur, waarin thans herberg en winkel, met erf,  hof, tuin en bovengrond, aan den noordkant van de weg ten Haule”verkocht voor f.1250,00 aan Peebe Foppes ten Hoor, een zoon en één der erven.

Op 9 februari 1866 verkoopt Peebe Foppes ten Hoor het huis, schuur, herberg, winkel met erf, hof enz. voor f.1680,00 door aan Andries Olcherts Hartholt. 
1 augustus 1887 verkoopt wed. Aaltje Jacob Klooster van wijlen Andries Olcherts Hartholt, "winkeliersche" van beroep, de behuizing (Zwetteweg 7) waarin herberg met vergunning benevens winkel en wagenmakerij.
De koper is dan Jacob Ebele Hebers, wagenmaker en timmerman te Donkerbroek.

De koopsom bedraagt dan F 1525,00. Zover ik kan nagaan heeft Hebers hier geen herberg meer gehad wel een winkel blijkt uit onderstaand bericht uit 1914.

 Hebers19072Hebers 1914

« Vorig Volgende » (Pagina 3 van 8)
Laatst aangepast opzaterdag 06 juni 2020 10:32

Weer