Cafés en hun eigenaren.

Dorpsstraat 64

16 maart 1922 Het bestuur van Plaatselijk belang heeft de edelachtbaren  B en W verzocht, dat de vereniging Dorpbelang en de heer J. G. Bergsma bekend zullen maken met het oordeel der bevolking van Haule over het te stichten café.

Besloten word de heer Bergsma te verzoeken in de bestuursvergadering op zaterdag 18 maart te 7 uur ten huize van de heer Mussert te verschijnen.  

PbergsmaVerslag Plaatselijk Belang 16 maart 1922.                                      

16 maart 1922 Op deze bestuursvergadering legt de heer Jan Gosses Bergsma die een café alhier wil laten bouwen, uit waarom hij geen groter koffiehuis kan laten zetten.
Hij heeft f1500.- beschikbaar en kan f1500.- hypotheek krijgen.     

 Besloten word om pogingen in het werk te stellen om een hypotheek van f 2500,-  bij notaris Camminga of R. Zijlsta los te krijgen, zodat er een behoorlijk gebouw kan worden gesticht.  

Het café is er gekomen en staat er nog steeds. Het is in de loop der jaren vaak van eigenaar  gewisseld. Hierna worden deze allemaal genoemd.

café BergsmaCafé Bergsma in 1923

.Op het volgende afbeelding is te zien dat het een drukbezet café was in die jaren

bergsmaGosse Jan BergsmaOm te beginnen met Gosse Jan Bergsma hij bezat het café Bergsma van 10 april 1922 tot 19 maart 1929. Het café werd door alle verenigingen gebruikt voor vergaderingen en uitvoeringen

AnnelingsmaAnne Lingsma

Van 19 maart 1929 tot 17 februari 1936 was Anne Lingsma de eigenaar. Anne Lingsma was ook lid van de Geheelonthouders Vereniging in Donkerbroek,(mannelijk persoon zittend eerste van links) wel een vreemde combinatie dus. Het werd toen café "De Veehandel"genoemd. In 1930 was er weer een school-volksfeest waar ook een draaimolen en hoogstwaarschijnlijk een zweefmolen aanwezig was van de firma Akkerman. 

FoppeTerpstraFoppe Terpstra

Foppe Terpstra was huurboer op de Hermienahoeve, Tonckenweg 7 en zag wel brood in de kroeg op Dorpsstraat 64. Hij heeft toen de kroeg gehuurd van Lingsma en deze later gekocht. De Hermienahoeve gebouwd in 1915, waarvan de eigenaar Fockema Andrea was, is toen verhuurd aan Hendrik van Dalen die toen de boerderij verkocht is naar Dorpsstraat 6 is verhuist.Van 17 februari 1936 tot 5 maart 1946 was Foppe Terpstra eigenaarvan het café en werd het café Terpstra. Hij had naast het café nog een hengsten houderij waar men paarden ter dekking kon brengen kosten F.11,00 per dekbeurt en moetst de hengst langs komen dan was het f.12,50

JitzeTerpstraJitze Terpstra<

5 maart 1946 werd de zoon Jitze Terpstra de cafébaas. Jitze huwde Jantje Dijk, dochter van café Dijk uit Hoornsterzwaag , zij was dus met het kroeg leven bekend. De vergunning werd aangevraagd 5 maart 1946, en verleend op 25 maart 1946. Verlof A. betrof een gelagkamer van 41,40m2.

Jitze huurde ook 7 bunder land in de "polder" hier ging hij 2 maals daags heen te melken.
De melk vervoerde hij in 2 bussen die aan de fiets hingen en de zeef en emmer werden in de Tjonger schoon gespoeld.
Jitze liet ook nog een varkenshok bij de kroeg bouwen, om varkens te mesten, om zo wat meer inkomen te verwerven.Werd er gekorfbald, dan zorgde Terpstra voor de thee in de rust.Na het korfballen moest de spelers gelegenheid hebben om zich te wassen, dit gebeurde dan in de kroeg. De vrouwen wasten zich op het toneel, waar dan een tobbe met warm water stond en de mannen in het achterhuis bij de pomp.

Bij school en volks feesten werd er vaak een grote tent naast de kroeg geplaatst voor de feestvierders, later stond deze op het "sportveld" achter de school

.In.....?...nemen Joop en Joke Nust het café over van Jitze en Jantje Terpstra. Het café word omgedoopt tot "t Olde Nust". Joop kwam uit de polder en was daar boer op een boerderij van de kerk.

Wordt vervolgd.

« Vorig Volgende » (Pagina 6 van 8)
Laatst aangepast opzaterdag 06 juni 2020 10:32

Weer