De kerk, de kapelletjes en de begraafplaats

  • E-mailadres

Vroeger waren er twee kerkenpaden op de Haule.

samenHet kerkenpad links geschilderd door Theo Hiemstra en rechts zoals het er nu uit ziet.

Kerkenpaden zijn ontstaan door dat mensen zich moesten en wilden verplaatsen en kozen daarvoor een door natuurlijke omstandigheden aangewezen traject.
Vaak over hoger gelegen delen in het land omdat ze goed begaanbaar moesten blijven,ook in de winter. Kerkenpaden kenden het recht van overpad, indien ze over particuliere gronden of akkerland voerden. Het waren vaste routes , die van het buitengebied rechtstreeks naar de hoofdkerk voerden.

Dit was met het kerkenpad in het Tonckensbos niet het geval, dit had denk ik te maken met de vele poelen die zich westwaarts bevonden waar door het daar niet begaanbaar was. In oude notulen boeken van Plaatselijk Belang Haule is te lezen dat mensen uit het Haulerveld vaak niet op vergaderingen kwamen omdat het te modderig was in de winter. Hen werd dan ook de boete kwijtgescholden voor hun afwezigheid

Achter de Tonckenshoeve liep een kerkenpad naar Haulerwijk en was denken wij in beide richtingen in gebruik vaak ook voor andere doeleinden. Dit kerkenpad is nog goed herkenbaar aan de oostelike kant van het Tonckensbos.
Langs het pad bevinden zich aan beide zijden van het pad mooie statige beukenbomen en aan de bomen te zien is het pad wel 200 jaar oud en misschien nog wel ouder.

Kerkepad 1Gedeelte kerkenpad anno 2017 aan de buitenkant van het Tonckensbos

Foto Henk de Jong.

Maar er van uitgaande dat beukenbomen gemiddeld 150 tot 200 jaar oud worden kun je aannemen dat het kerkenpad minstens zo oud is.

Het pad voerde over de hoge zandrug wat nu het Blauwe bos heet maar toen meest heide was.

Het andere kerkenpad liep links van de boerderij die links van de kerk staat, nu dorpsstraat 78.
Het pad liep naar de Tjonger bij de molen langs die daar stond over een bruggetje richting de Knolle.
Het veen is hier allemaal afgegraven maar hoogst waarschijnlijk was hier ook een verhoging in het land, dit is nu niet meer te zien.

Door ruilverkavelingen is ook veel herkenbaars van eertijds in het landschap verdwenen, wat heden ten dage nog jammer is.

« Vorig Volgende » (Pagina 8 van 8)
Laatst aangepast opzaterdag 06 juli 2019 18:25