Van winterschool - O.L.S - naar De Trede.

 1984

In 1984 is er een noodlokaal achter de school gezet.
Dat was omdat de school toen basisschool werd. ( augustus 1984 ) Martje Menken kwam er bij voor groep 1 en 2.

Daarvoor was de school de Openbare Lagere school (O.L.S) met 6 klassen, daar kwam nu de twee klassige kleuterschool bij en werd het een basisschool.
De kleuters gingen hiervóór naar de kleuterschool in Haulerwijk met een busje werden ze gebracht en gehaald, wat nu dus niet meer hoefde, een hele vooruitgang.

Het afscheid van het hoofd Lou Rinzema was in 1984
Anita van Hoogen was hier als leerkracht gekomen in aug. 1981 en werd toen benoemd als directeur.

Augustus 1984 Johan Comello is hier als leerkracht bij gekomen voor 2 jaar en daarna nog Jelle Terwal voor een jaar. ( Vanaf 1986 )

Vanaf 1987 kwam Wim Lem hier werken.

1992

De volgende verbouwing is gestart in maart 1992 de uitbreiding betrof een kleuterlokaal en gemeenschapsruimte.
Ook de voorste lokalen werden toen opgeknapt.
Het noodlokaal dat tot dan gebruikt werd is in januari te koop aangeboden door de gemeente.
De school had tot dan nog geen eigen naam  en kreeg vaak post met vermelding "De Mande" naar de naam van het dorpshuis dat een eenheid vormt met de school.
Na een prijsvraag uitgeschreven te hebben werd de nieuwe naam  "De Trede" bedacht door L.Rinzema ex hoofd van de school. Onthulling van"De Trede".
Onthulling van de schoolnaam "De Trede" in 1992 door wethouder J.Hankel.Wethouder J. Hankel onthuld de naam van de school.

 

Foto-archief Historische Vereniging Haule


Vanaf 1988 was er een gedeeld directeurschap.
( Anita van Hoogen en Wim Lem ) Wim Lem bleef t/m 1999 en ging toen naar de "Buttinga school" in Oosterwolde.
Anita van Hoogen is gestopt juli 2013

2006

In 2006 was er opnieuw een verbouwing.
Er werd een directiekamer en een lokaal achter gebouwd voor groep 1 en 2.

De school heeft in haar bestaan menigmaal een leerkracht uit eigen kring gehad, d.w.z. iemand van de Haule.

Geesje en Pieter Stelma broer en zus kinderen van Pieter Stelma en Hendrikje Stelma-Grutter, u kunt het hier lezen.
Ook Coba Middel stond ook een paar jaar aan deze school.

De tredeDe Trede anno 2017

 Foto-archief Historische Vereniging Haule

Met dank aan
Fokke J. Heida
Roely de Boer-Stelma
Kiena Bouwer.

« Vorig Volgende » (Pagina 5 van 5)
Laatst aangepast opwoensdag 22 september 2021 06:44