De slachtoffers van het herdenkingsmonument te Haule

Jan TerpstraJan Terpstra,
Geb.;29-05-1920 Tonckensweg 7,te Haule
Ovl.;02--5-1945 te Wöbbelin Landkreis Ludwigslust. Onderwijzer, lid verzet

Hij is op zondag 29 oktober 1944 als 24 ­jarige jongeman gearresteerd op de Haule, Haulerdiek 4  en op 2 mei 1945 in een concentratiekamp in Wobbelin gestorven.

Herdenkingsdag door Jan From 

Een dag waarop wij stil staan bij de Nederlanders die gestorven zijn in oorlogsgeweld. De hedendaagse herdenking is breder dan alleen de Tweede Wereldoorlog; dat is in mijn ogen een goede zaak. Toch gaan mijn gedachten altijd weer naar de periode van 1940 – 1945. De reden is dat mijn voornaam verbonden is aan de Tweede Wereldoorlog. Ik ben in 1946 op 31 maart geboren en had in de lijn van de toen geldende traditie van onze familie Willem Steven moeten heten, maar ik heb de naam van de jongste broer van mijn moeder Jan Terpstra gekregen. Hij is op zondag 29 oktober 1944 als 24-jarige jongeman gearresteerd in de Haule en op 2 mei 1945 in een concentratiekamp in Wobbelin gestorven. Kort voor hij stierf schreef ome Jan een brief aan zijn moeder; die wil ik u niet onthouden.

"Het is hier een tijd, je weet niet wat er gebeuren kan. Wij zien de Hollanders hier als vliegen sterven. Misschien is het vandaag of morgen mijn beurt. Mocht het gebeuren dan groet ik jullie voor de laatste maal. Ik word dan begraven in Wobbelin vlak bij Ludwigslust. Mijn gedachten zijn steeds bij U, Moeder, broer en zuster, houd je goed. Trijnke, lieve kind, je bent nog jong. Probeer me te vergeten, dat is het beste. Mijn eigendommen gaan jullie maar verdelen. Van al mijn foto's is voor ieder de helft, mijn horloge is voor Moe, mijn leesboeken voor Trijnke. Mijn kleren zien jullie maar. Nogmaals, houd jullie taai hoor! Mijn pijp en riem zijn de enige artikelen die ik van mijn bezit over heb. Moe bewaar U de pijp en Trijnke draag jij de riem. Over enkele ogenblikken wordt er in mijn been gesneden. Nu maar afwachten. Hofstra, van harte gefeliciteerd. Bewaar de Paaseitjes maar. Daag." 

Deze brief heeft zijn moeder en mijn oma vlak na de Tweede Wereldoorlog ontvangen van een mede-concentratiekampgevangene. Een toelichting van de namen: Trijnke was de verloofde van ome Jan en de naam Hofstra was de naam van zijn schoonvader.

Ik heb vandaag nog diverse andere activiteiten te doen, zowel zakelijk als politiek, maar om geen afbreuk te doen aan de dag, die voor mij in het teken staat van de Dodenherdenking en het respect dat al de mensen verdienen die in wat voor vorm geleden hebben of gestorven zijn door oorlogsgeweld, zal ik daar niet over schrijven.

Vanavond heb ik met Marry om 18.30 uur een Herdenkingbijeenkomst voor de gestorvenen en gevallenen van de Tweede Wereldoorlog in de Doopgezinde Kerk mogen bijwonen. Deze Herdenkingsdienst wordt ieder jaar georganiseerd door de gezamenlijke Kerken in Wolvega. Het thema van deze dienst was 'Vrijheid maak je samen'. Voorganger van deze herdenkingsdienst was Ds. Arendshorst. Dominee gebruikte bij de uitleg van het thema de woorden die opgeschreven staan in Johannes 15 :13–15 en 1 Johannes 3: 8-16, waar Jezus uitleg geeft wat liefde en de daaraan verbonden vriendschap inhoudt in moeilijke tijden.

Daarna zijn wij naar de Algemene Begraafplaats gegaan om mee te lopen in de Stille Tocht. Op deze begraafplaats liggen de Weststellingwerfse oorlogsslachtoffers begraven, samen met 5 Engelse piloten. Deze piloten zijn in de omgeving van Wolvega met hun vliegtuig neergestort toen zij op hun terugweg naar Engeland, na een bombardement te hebben uitgevoerd in Duitsland, werden aangevallen door de Duitse Luftwaffe. Ook de Weststellingwervers die zijn omgekomen zijn in het voormalig Nederlands-Indië worden bij de dodenherdenking niet vergeten. Bij deze Stille Tocht valt het op dat het aantal bezoekers ieder jaar groter wordt; er lopen veel kinderen van de basisscholen uit Wolvega mee. Nadat de wethouder Wiepke Schukken namens B&W van Weststellingwerf het woord heeft gevoerd, werd de Stille Tocht onder het spelen van koraalmuziek door de Harmonie stijlvol afgesloten.

Voor vandaag sluit deze gedenkwaardige dag, die altijd weer bol staat van herinneringen aan een oorlog die ik niet aan de lijve heb ondervonden. Maar door het mogen dragen van de naam Jan mag ik er iedere dag aan denken dat ik een heel bijzondere voornaam heb. Deze dag staat voor mij altijd in het teken van Jan Terpstra, een jonge man van 24 jaar die uit het plaatsje Haule kwam en zijn leven heeft gegeven. Daardoor heeft hij er mede voor gezorgd dat ik in mijn leven nooit een oorlog mee heb hoeven maken. Hij was een van de velen! 

Bron; Jan From, Wolvega 

« Vorig Volgende » (Page 4 of 7)