"Op de Haule"

VZK 1923-2023

Het is dit jaar 100 jaar geleden dat de korfbalclub V.Z.K. (Van Zessen Klaar) is opgericht. Volgens de contributielijst is V.Z.K. op 15 augustus 1923 opgericht. 10 dames en 10 heren betaalden het inleggeld á 50 cent. . De contributie was gesteld op 10 cent per week, maar werd in de winter, als er niet

VZK 1923-2023 Meer lezen »

1911-1920

191129-01 Verzoek van de vereniging „Helpt Elkander” te Haule tot instelling van een jaarmarkt aldaar, met voorstel van B. en W. Tijdens de raadsvergadering op 5-9-1911 werd er vergunning verleent om 2 maal per jaar een markt te houden. n.l. op de eerste woensdag in mei en de eerste maandag november. 8-11 De landbouwer Van

1911-1920 Meer lezen »

1901-1910

1900 1901 De kantonrechter te Beetsterzwaag heeft den predikant en diakenen der Herv. gemeente te Haule c. a. veroordeeld, wegens het weigeren van informaties aan het burgerlijk armbestuur. Dit bestuur vroeg of zeker iemand van de diaconie ook ondersteuning genoot. De predikant is veroordeeld tot een boete van f 3; de diakenen tot een boete van één

1901-1910 Meer lezen »