Henk

1901-1910

1900 1901 De kantonrechter te Beetsterzwaag heeft den predikant en diakenen der Herv. gemeente te Haule c. a. veroordeeld, wegens het weigeren van informaties aan het burgerlijk armbestuur. Dit bestuur vroeg of zeker iemand van de diaconie ook ondersteuning genoot. De predikant is veroordeeld tot een boete van f 3; de diakenen tot een boete van één …

1901-1910 Lees meer »

0 – 1900

15000 voor Christus1313 oorkonde1868 Grote brand1873 Aanleg kunstweg (Macadam)1895 Oprichting zangschool 15000 voor Christus De Haulerpoel toont aan dat er 15000 voor Chr. al mensen op de Haule woonden.Waar de buizerd jaagt en het korhoen roept. Ulo-onderwijzer P.Houtsma uit Waskemeer ontdekte de steentijdculturen bij Haule. Welke schatten verbergt de zandrug bij de Haulerpoel nog? Het …

0 – 1900 Lees meer »