Historisch besef bij brengen bij de jeugd van nu, door oud Haulernaren

Leerlingen De Trede leren over vroeger.

Hoe het leven vroeger was kwam de laatste dagen in groep 6, 7 en 8 van OBS De Trede uit Haule heel dichtbij.
Foppe Stelma en Klaas van Weperen, heren op leeftijd en geboren en getogen in Haule, kwamen in de klas vertellen over vroeger.

Dat had een speciale reden: de bovenbouwgroep doet mee aan het project ‘Vroeger Dichtbij’ van Stichting TOF Media, film en educatie uit Groningen

Woorden worden beelden

“Vroeger Dichtbij” is een cultureel erfgoedproject, waarbij leerlingen van de bovenbouw samen met ouderen een film en tentoonstelling maken over hun dorp. Onder begeleiding van Stichting TOF Media worden verhalen uit de eigen omgeving door de leerlingen letterlijk in beeld gebracht. De kinderen hebben eerst plekken waarbij ze een vraag hadden, gefotografeerd. Vervolgens is het antwoord op die vraag gezocht bij ouderen uit de omgeving.

 Filmdag en animatieworkshop

De leerlingen zijn op deze manier van alles te weten gekomen over de geschiedenis van hun eigen dorp. Ze gaan nog op bezoek bij de Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop om nog meer te ontdekken over Haule in vroeger tijden. Na een filmdag en animatieworkshop worden de verhalen van de senioren door de kinderen vastgelegd.
Ook worden prachtige foto’s van de Historische Vereniging uit Haule in de film gebruikt.

 Burgemeester verrichtte de opening.

Het project wordt afgerond met een expositie en de première van de gemaakte documentaire. Dit vond plaats op maandag 22 juni om 19.00 uur in het dorpshuis De Mande in Haule. De openingshandeling werd verricht door burgemeester Harry Oosterman. De film en de making of van het project zijn terug te zien op de site de Trede film vroeger dichtbij

Participatie met senioren

‘Vroeger Dichtbij’ is een project van ‘Stichting TOF Media, film en educatie’ uit Groningen. Het doel van ‘Vroeger Dichtbij’ is o.a. het creëren van respect en (her)waardering voor de directe omgeving waar de school staat. Daarnaast wordt een groot belang gehecht aan de participatie met de senioren.
‘Vroeger Dichtbij’ is in 2010-2014 op dertig scholen in de drie noordelijke provincies uitgevoerd en kon mede dankzij een bijdrage van de provincie Friesland, VSBfonds, Fonds Sluyterman van Loo, prins Bernhard Cultuurfonds, P.W Janssen’s Friesche Stichting en de gemeente Ooststellingwerf tot stand komen.
Meer informatie staat op www.vroegerdichtbij.nl foto’s http://obsdetrede.nl/fotos/16469/

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver

Klaas van Weperen en Foppe Stelma hebben dit project samen met de kinderen uitgevoerd, bijzonder leuk gevonden vertelden ze. Ze werden op de première avond  nog eens hartelijk bedankt en kregen een dvd met daarop de film en een bos bloemen mee naar huis. De avond werd beklonken met champagne in de volle zaal van De Mande.
Het was een zeer geslaagde première.

Henk de Jong