Jaarmarkt Haule vanaf  1912 t/m 1919

25 oktober 1910

Het bestuur van Plaatselijk Belang had de ingezetenen gevraagd om de vergadering bij te wonen om te zien een markt op gang te krijgen, er waren 19 inwoners op af gekomen. Na een langdurige vergadering werd besloten dat iedere veehouder zoveel mogelijk vee naar de markt zou brengen, als hij kon. Er zou een advertentie in de courant worden geplaatst met daarin hoeveel vee er op de markt zou worden aangeboden.

De vergadering bedacht dat er ook nog iets bij moest op de marktdag, anders was die zo snel afgelopen. Men stelde voor: een harddraverij voor paarden, maar daar ging het bestuur niet mee akkoord. Er werd besloten na de markt wedstrijden te houden van versierde fietsen met hindernissen. Het gezamenlijke prijzengeld bedroeg f 17,50. Tijdens de vergadering ging een persoon met een intekenlijst rond om aan die som prijzengeld te komen. Dezelfde avond is getekend voor de som van f 18,50.

18 april 1912

Het opgegeven vee voor de 1ste markt te Haule op woensdag 1 mei bedroeg 5 runderen, 6 varkens, 23 biggen, 4 schapen, 21 lammeren en 1 geit.

Er wordt bepaald, dat wie het meeste vee ter markt brengt, een cadeau zal ontvangen ter waarde van f 3 ? of f 4 gulden? Er zijn 2 controleurs voor het aangevoerde vee. Legendal wil graag het cadeau leveren

Er werd een schutmeester benoemd.

Schutmeester (namens de schout opvangen en opslaan van uitgebroken vee, kwam veel voor)

W. de Weerd werd Schutmeester en later W. Mulder. Hier kon men uitgebroken vee dus heen brengen en vandaan halen.

01 Mei 1912

De uiteindelijke aanvoer bestond uit 23 runderen, 7 varkens, 30 schapen, 77 lammeren, 45 biggen, 2 kalveren en 3 geiten.

J. de Weerd had het hoogste aantal  van 28 dieren en verkreeg de prijs bestaande uit een fraai hoofdstel geleverd door Legendal.

29 September 1912

Bespreking najaarsmarkt:er wordt een advertentie gezet in de Ooststellingwerver en Hepkema’s, ‘s Middags ter opluistering een  harddraverij voor kedden uit het dorp Haule. 1ste Prijs f 7,00, premie f 3,00, waarvan kastelein W. Mulder f 5,00 zal betalen en de rest uit de kas van de vereniging.

22 April 1913

Besloten om op marktdag hardlopen met hindernissen en  stoelendans voor vrouwen te houden. Kastelein W. Mulder geeft f 5,00 en zorgt voor muziek en permissie. Dorpsbelang “Helpt Elkander” draagt f 2,50 bij.

18 Oktober 1913

Besloten wordt,  dat bij de najaarsmarkt ter opluistering een wedstrijd in het galopperen zal worden gehouden  op het land van Evert Bosma. De heren Tiesinga en H. Westerhof gaan even vragen of de heer Bosma dit toestaat. Zij berichten dat die toestemming verleend wordt.

8 April 1914

Na afloop van de markt zal er als volksvermaak blaas trappen* voor jongens en mannen zijn en stoelendans voor meisjes en vrouwen.

De prijzen zullen luxe voorwerpen zijn kastelein  W. Mulder draagt f 7,50 bij , W. van der Mei. Tj. de Groot en R. Bosma  elk f 1,00. Deze personen kwamen van Donkerbroek en hielden de vergadering even op.

2 April 1915

Voorjaarsmarkt met hardlopen met hindernissen voor mannelijke personen en stoelendans voor vrouwelijke personen. Voor elke wedstrijd wordt hiervoor een prijs beschikbaar gesteld. De heer Mulder (cafébaas) geeft hiervoor f 5,00. Verder zorgt hij voor muziek en permissie om langer open te blijven. De heren de Haan (veldwachter) en B. Russchen, E. Bosma, J. Legendal, L. Pomper en R. Bergsma worden gekozen tot keurmeesters.

6 Oktober 1915

Besloten wordt meer bekendheid aan de markt te geven zodat er meer vee aangevoerd zal worden door middel van aanplakbiljetten. Na afloop van de markt  is er ringsteken op de fiets voor heren. Inleg een kwartje.

11 Oktober 1916

Na afloop van de markt: ringrijden voor dames boven de  16 jaar. Hardlopen voor mannen uit Haule boven de 16 jaar. Prijzen: luxe voorwerpen. De inleg is 15 cent.

25 Juli 1920 werden de markten van Haule, Elsloo en Fochteloo opgeheven. In de Ooststellingwerver van 14 mei 1920 verzochten de ingezetenen hun bezwaren kenbaar te maken tegen een  eventuele opheffing der jaarmarkt te Haule, Fochteloo en Elsloo.. Bezwaren werden er niet binnengebracht zoals in onderstaand schrijven blijkt. De markten leden de laatste 3 jaar een kwijnend bestaan.

Voorstel opheffing Jaarmarkten provincie