19 dec. 2015 Dag van de Historische Vereniging Haule

De eerste bijeenkomst van de Historische Vereniging Haule zal plaatsvinden op zaterdagmiddag 19 december ’s middags om 14.00 uur in het Dorpshuis De Mande in Haule. Het bestuur heeft Jan Slofstra uit Bakkeveen bereid gevonden om een lezing te verzorgen over de vroege geschiedenis van Haule. Met verve zal hij vertellen over de geschiedenis van ons dorp en daarbij maakt hij gebruik van beeldmateriaal.

Er zal ook alle gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Jan Slofstra heeft zich toegelegd als archeoloog/historicus op de geschiedenis van onze regio en wordt regelmatig gevraagd om lezingen te verzorgen. Het bestuur is best een beetje trots op zijn komst naar de eerste bijeenkomst van de jonge Historische Vereniging Haule.
U komt toch?
Alle inwoners en oud-inwoners van Haule zijn van harte welkom op deze bijeenkomst. Het lidmaatschap van de Historische Vereniging is overigens gratis, alleen vraagt het bestuur voor deze bijzondere middag een entree van 5,00 euro.
In het tweede deel van de middag zal het bestuur zelf ook het gesprek met de aanwezigen aangaan over welke activiteiten in de toekomst gewenst of verwacht worden. Het bestuur zal ook vertellen over het prachtige materiaal dat reeds binnenkwam en hoe dat is ondergebracht en toegankelijk is. Natuurlijk is er ook alle gelegenheid om gezellig na te praten en elkaar te ontmoeten. Het nuttige moet met het aangename verenigd worden, zo is de slogan van het bestuur.

Wees welkom! Hoort zegt het voort! Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Het bestuur van de Historische Vereniging Haule

Pieter Jonker, voorzitter
Hielkje Westerhof, secretaris
Henk de Jong, penningmeester en archivaris