Operatie Amherst 7 en 8 April 1945

De landing van Franse para’s op het grondgebied van Haule en Haulerwijk in de nacht van 7 op 8 april 1945

Bij deze operatie waren meerdere Haulenaren en Haulerwijksters betrokken met gevaar voor eigen leven.
Harke Landmeter Dorpsstraat 23 kreeg later nog een onderscheiding van de Franse overheid
Hendrik de Weerd Dorpsstraat 50 waar meerdere onderduikers hun heil zochten, ook de Franse para’s waren hier een nacht.
Anne van Weperen Dorpsstraat 14 die regelde waar de onderduikers werden ondergebracht.
Jacob en Hendrik Bijker Koumansburg 9 die de parachutisten eerst onderdak boden.

In het pdf. Operatie Amherst deel1 en Operatie Amherst deel 2 leest u het hele verhaal zoals dit zich heeft afgespeeld in onze regio, het is met veel werk en zorg gemaakt door Cees Visser, Jaap de Boer en Rinze Oenema.

De Historische Vereniging Haule waardeert het dat wij dit mogen publiceren, zo komt er weer een mooi stuk geschiedenis boven van de Haule en zijn bewoners.