Bewaargeving archief bij de “Stichting Stellingwarver Schrieversronte “

Heden 3 Juni 2015, heeft de “Historische Vereniging Haule” het archief, dat eerst gedigitaliseerd is door Henk de Jong, in bewaring gegeven bij de “Stichting Stellingwarver Schrieversronte “

Het archief is in een kluis geplaatst in de voormalige bank in Oldeberkoop, waar nu de “Stichting Stellingwarver Schrieversronte” in is gehuisvest.
Dit geschiedde mede door de prettige samenwerking met de directeur Sietske A. Bloemhoff, waar de “Historische vereniging Haule” haar erg erkentelijk voor is.

Met de historische gegevens van het dorp Haule, wil het bestuur zorgvuldig omgaan en het opslaan van dit materiaal in een kluis is dus een vereiste.

Namens het bestuur,
Hielkje Westerhof
( secretaris)