Poppe Jansma

In memoriam

Poppe Jansma 

07 augustus 1946    09 juli 2022

Tot onze schrik vernam de Historische Vereniging Haule, dat Poppe Jansma op 9 juli 2022 j.l. is overleden.

Poppe Jansma is geboren 7 augustus 1946 te Haulerwijk en heeft ons veel materiaal bezorgd, die ons de nodige interessante informatie verschafte en meegewerkt aan artikelen op de site van onze vereniging. Vele malen heb ik in het archief kennis gemaakt met Poppe en ook bij de familie thuis werd ik uiterst vriendelijk ontvangen. Poppe had thuis een secure verzameling van allerlei onderzoeken van de geschiedenis uit onze streek. We zijn hem hier zeer erkentelijk voor datgene wat hij voor de Historische Vereniging Haule heeft betekend. We wensen de familie veel sterkte bij dit grote verlies.

Namens de Historische Vereniging Haule

Hielkje Westerhof
Henk de Jong