1ste Dag van de Historische Vereniging Haule

Beste Haulenaren en oud- Haulenaren,

Zaterdag 19 december 2015 werd een historische (misschien wel hilarische) dag om nooit te vergeten. Wij als bestuur hadden er nooit rekening mee gehouden dat er zoveel Haulenaren op de eerste middag van de Historische Vereniging Haule af zouden komen.

Daardoor bleek de zaal, die geschikt is tot 60 personen. te klein en moesten we noodgedwongen verhuizen naar de grote zaal in De Mande.

Gelukkig nam iedereen dit sportief op. We hebben geen wanklank gehoord. Ook niet dat de grote zaal koud was in het begin, maar met negentig gasten was het natuurlijk ook zo weer warm. Het is een goede leer voor een volgende keer. Dan moeten we de leden even vragen zich van te voren op te geven of direct maar de grote zaal te reserveren.

We zijn verschrikkelijk blij dat jullie in zo’n grote getale zijn gekomen en volgens ons is het gene wat de heer Jan Slofstra uit Bakkeveen ten gehore bracht ook wel in de smaak gevallen. We weten weer heel wat meer over de ontstaansgeschiedenis van ons dorp. Door oude kaarten goed te bestuderen en door goed naar het landschap te kijken, kun je veel van de geschiedenis te weten komen, zo leerde Slofstra ons. Als oud-hoogleraar bouwde hij zijn betoog zorgvuldig op en hij bleek een enthousiast verteller. Hij toonde ons kaart-materiaal uit vroeger eeuwen, dat we nog niet eerder hadden gezien. Aan de hand van recente hoogtekaarten kon hij duidelijk maken hoe belangrijk de verschillende rivieren met hun zijtakken in ons gebied zijn geweest voor de vorming van ons landschap. De dalen waar ze lagen werden afgewisseld met hogere zandruggen waar bebouwing plaatsvond. Soms zelfs met een tweede bebouwingstrook, die dan weer wat verderop lag. Slofstra liet ook duidelijk zien hoe de dorpen rondom het grote veengebied, dat hij ‘de grote wildernis’ noemde, lagen. De boeren en de eigenaren van de boerderijen en de landerijen kregen steeds meer belang bij het benutten van het veengebied en dat leidde natuurlijk tot onderlinge strijd over de grenzen van de dorpen. Slofstra heeft ontdekt dat er ook nog tussen Haule en Haulerwijk een nederzetting (meer een buurtschap dan een dorp) is geweest, genaamd Oosterholt.

Voor een volgend jaar moeten we maar aan het brainstormen wat of hoe we dan een middag gaan vullen. Reacties met ideeën van onze leden zijn van harte welkom, je mag ze direct mailen.

Ook willen we het dorpshuisbestuur en de beheerdersgroep nog heel hartelijk bedanken voor de inzet en het improvisatie-talent, die ze toonden op deze middag. Hulde hiervoor!

Het bestuur van de Historische Vereniging Haule.