Een vraag

In het onlangs geplaatste onderwerp ( cafés en hun eigenaren ) van de Historische Vereniging Haule, staat een stukje over het Vallaathuisje / herberg in de Weperpolder. 


Deze sluiswachterswoning stond bij de Fennevaart en in sommige stukken spreekt men over de Poldervaart of Haulerdiep.


Deze vaart is nog steeds te vinden: n.l. tussen het vroegere verloop van De Tjonger, welke nu gedempt is ( door toedoen van de ruilverkaveling ) en de Rolpaal aan de Rendijk in de Weperpolder.


Nu is op basis van de bouwtekening bekend hoe de indeling van de sluiswachterswoning was en ook hebben de inwoners van de polder er hun fantasie op los gelaten tijdens een optocht van versierde wagens.


Maar…het zou toch wel heel mooi zijn, wanneer er nog een authentieke foto van het vallaathuisje ( sluiswachterswoning/herberg) “voor het licht komt”!


Deze foto zou dan gekopiëerd kunnen worden en zo beschikbaar zijn voor de Historische Vereniging Haule.


Als u iets heeft of weet dan kunt u contact opnemen met Henk de Jong, info@historischevereniginghaule.nl, tel.:0505014712


0nze hoop is op u lezer gevestigd.

Het zou natuurlijk nog mooier zijn als er ook nog meer foto’s van de Weperpolder en de Haule beschikbaar komen!