De koffers open de zolder op!

Beste Haulernaren, oud-Haulernaren en allen die in het dorp Haule geïnteresseerd zijn,

In januari 2015 heeft de Historische Vereniging Haule het archief in beheer gekregen van Plaatselijk Belang “Helpt Elkander”. Het bestuur heeft de stukken geïnventariseerd en gedigitaliseerd.
Er zit heel veel prachtig en authentiek materiaal bij, zeker ook vanuit historisch perspectief.
De Stichting Stellingwarver Schrieversronte in Oldeberkoop was zo bereidwillig om dit materiaal in hun kluis te bewaren.
De stukken staan in kunststof dozen, met een inventarisatielijst op een veilige, brandvrije plek.

Het bestuur van de HVH is daar heel blij mee!

Koffer

Maar zoals het een goede historische vereniging betaamd, hebben we nooit historisch materiaal genoeg. Dus wij zijn nog op zoek naar: notulen van Plaatselijk Belang van De Haule, buurtreglementen en notulen van die buurtverenigingen, naar andere verenigingsarchieven, naar verkoopboekjes, krantenknipsels, audiovisueel materiaal, foto’s en films.

lles wat te maken heeft met De Haule, toen en nu! Waar het zich ook bevindt: in kasten, laden, koffers, op zolders, waar dan ook.
We vragen u dit materiaal, zodat wij het kunnen kopiëren, scannen of eventueel in bewaring stellen. Het bestuur van de Historische Vereniging zou dit zeer op prijs stellen.

U kunt altijd contact op nemen met Henk de Jong, webmaster en archivaris .
info@historischevereniginghaule.nl
Tel . 06 105 19 205