Overdracht Archief

Overdracht archief Plaatselijk Belang “Helpt Elkander” aan de Historische Vereniging Haule!

Hedenmiddag 18 januari 2015 hebben Henk de Jong en Hielkje Westerhof ( bestuur
Historische Vereniging Haule) het archief van het Plaatselijk Belang ” Helpt Elkander” van
de voorzitter Tiny Frankema in ontvangst genomen.

Henk de Jong zal eerst de statuten scannen en de originelen zo spoedig mogelijk
weer teruggeven aan de voorzitter.

Ook heeft het bestuur van de Historische Vereniging toegezegd dat ze het archief
met grote zorgvuldigheid zullen beheren.De Historische Vereniging Haule, wil het
bestuur van het Plaatselijk Belang Haule, dan ook heel hartelijk bedanken voor het
in hun gestelde vertrouwen. Wij hopen er dan ook op dat we in de toekomst elkaar
van dienst te kunnen zijn.

Haule, 18 januari 2015 


Namens het bestuur van de Historische Vereniging Haule,
Hielkje Westerhof
( secretaris )