Haulenaren en oud Haulenaren

Welkom, van harte welkom!

Haulernaren, oud-Haulernaren en anderen met belangstelling voor de geschiedenis van dat prachtige streekdorp centraal gelegen in het noorden van ons land kunnen zich zonder verplichtingen aanmelden als lid van de nieuwe Historische Vereniging Haule. Het van oorsprong kleine boerendorp tussen Haulerveld/Blauwe Bos en Tjonger met zijn rijke geschiedenis bekend door haar actieve verenigingsleven en gemeenschapszin verdient een eigen historische vereniging.

Een florerende school, een fraaie kerk met een keurig onderhouden kerkhof en het 150-ste dorpshuis van Nederland, dat onlangs een geweldige verbouwing onderging. Haule is een dorp dat er wezen mag, maar ook een dorp waar velen hun jeugd doorbrachten, waar iedereen elkaar kent en kende. Een dorp van gastvrije en gemoedelijke mensen, die er woonden en werkten. Een dorp met mensen vol met verhalen. De laatste honderd jaar is er ook veel in beeld vastgelegd. Er is zelfs een prachtig fotoboek over Oud-Haule. De facebook-pagina van Henk de Jong heeft volop bewezen dat er nog veel meer beeldmateriaal en nog veel meer verhalen zijn, die erg de moeite waard zijn om voor het nageslacht vast te leggen. Henk de Jong heeft veel mensen bezocht, heeft veel boven tafel gekregen. De hoogste tijd om voor dit actieve en bijzondere dorp een eigen historische vereniging op te richten. En omdat Haule een vooruitstrevend dorp is, doen we dat met de middelen die we anno 2015 ter beschikking hebben. We gaan gebruik maken van het internet omdat het grote voordeel daarvan is, dat alle informatie die we gaan verstrekken steeds opnieuw aangevuld kan worden. ( www.historischevereninginghaule.nl ) We gaan op zoek naar allerlei zaken, die van belang zijn voor onze geschiedenis. U kunt ons helpen met die zoektocht. De geschiedenis van alle inwoners en hun woonstee zijn voor ons van belang. De geschiedenisboekjes staan vol met veldslagen en hoe het de machtige mannen in ons land is vergaan. Wij kijken naar de geschiedenis van het dagelijks leven van onze eigen inwoners, want die is minstens zo interessant. Wist u bijvoorbeeld dat Bonne van der Velde in 1904 een smederij begon op Dorpsstraat … Weet u wel hoeveel kroegen Haule ooit telde? Of waar een valkeniershut toe diende? Maar ook de jongste geschiedenis krijgt alle aandacht.

Als u ons helpt met verhalen en beeldmateriaal, dan kunnen we met elkaar aan het geschiedenisboek werken dat Haule heet en dat steeds opnieuw uitgebreid kan worden.

U kunt zich als lid van onze vereniging aanmelden bij onze secretaris Hielkje Westerhof, Slinke 11, 8433 LW Haulerwijk, tel:0516-422635 en het gemakkelijkst kan dat via email: secretariaat@historischevereniginghaule.nl want dan hebben wij uw email-adres ook! Het lidmaatschap is gratis, dus dat kan het bezwaar niet zijn.

We zijn voornemens om eens per jaar een middag te beleggen in Dorpshuis De Mande. De bezoekers van deze middag moeten de kosten van deze middag zelf dragen. We hopen dat zo’n middag het karakter krijgt van een ontmoeting tussen Haulenaren en oud-Haulenaren en verder iedereen die Haule een warm hart toedraagt. We zullen die middag niet alleen aankondigen via internet, maar ook in onze dorpskrant.

Voor nu is het belangrijk u uit te nodigen om de schoenendozen met foto’s op de kop te houden en contact te zoeken met Henk de Jong, info@historischevereniginghaule.nl, Groningerstraat 11, 9301 LB Roden, tel:050-5014712. Hebt u oude krantenknipsels, oude verkoopboekjes, oude koopakten, of andere interessante zaken, schroom niet en neem contact op met Henk. Hij is onze schatbewaarder!

We zullen ook ons best doen om contacten te leggen met archieven en andere organisaties die zich bezig houden met streekgeschiedenis. Het bestuur van de Historische Vereniging bestaat vooralsnog uit Hielkje Westerhof, Henk de Jong en Pieter Jonker. Maar het wordt alleen maar een succes als u de schouders er ook onder zet.

As jim d’r dommiet krek lieke vule wille an beleven as dat wi’j an de veurbereidings beleefd hebben, dan wodt et netuurlik iene van de gezelligste verienings van hiel Ooststellingwarf en kieken we elk jaor weer uut naor oonze middag in et Dörpshuus De Mande, waor we mekaander treffen kunnen en waor starke verhaelen verteld wodden, mooie en ontroerende herinnerings ophaeld wodden en waor we oonze kennis over de geschiedenis van De Haule bi’jspiekeren kunnen.

Meugen we op jow/jim rekenen? Geef je op as lid en maek zovule meugelik femilieleden, vrunden, buren of vroegere klasgenoten ok even lid (et kost ommes niks) en mail dat even naor Hielkje: secretariaat@historischevereniginghaule.nl Zorg d’rveur dat we de aldergrootste verieninge wodden!

Tot kiekes!

Mit een hattelike groet van

Pieter van Dirk en Margje.