Van Facebook Op de Haule naar Historische Vereniging Haule

Beste Haulenaren en Oud-Haulenaren                                                                                                    

December 2013  begon ik met de Facebook pagina “Op de Haule”.

Al gauw werd ik door deze en gene gebeld en  ook gemaild door volgers die wel foto’s beschikbaar wilden stellen  voor de pagina,  het was niet zoveel maar toch een begin.

Door het beschikbaar stellen van het archief van Plaatselijk Belang ” Helpt Elkander” kwam dit in een stroomversnelling en kreeg ik en meerderen met mij er aardigheid aan. Er kwamen steeds meer Liker’s en nog meer kijkers ( die niet altijd op de knop “vind ik leuk” klikten), erbij.

Mij werd toen gevraagd wat ga je met al het materiaal doen, maar ook een boek maken werd voorgesteld.

Eerst dacht ik ja ,een goed idee maar na dit te hebben overdacht vond ik het niet bij mij passen.

Een boek uitgeven is namelijk maar eenmalig en is op het moment van uitgeven eigenlijk al weer verouderd wat de feiten betreft.

Bovendien hoe moet je een keuze maken uit al die foto’s en verhalen, dat is haast onmogelijk en dat is ook gebleken met het boek “Oud – Haule” wat ik een leuk boek vind trouwens en ik wil daar ook niets aan afdoen. Ik vond  het prachtig toen het uit kwam. Maar we leven nu in het digitale tijdperk en daardoor zijn er veel meer mogelijkheden.

Bij mij kwam het idee op om een eigen website over de Haule te beginnen met artikelen en foto’s, deze kun je steeds weer aanpassen en blijft daardoor aantrekkelijk voor de kijkers.

Ik had ook al meerder malen te horen gekregen dat foto’s die een tijd geleden op Facebook waren geplaatst  moeilijk terug te vinden waren , omdat in Facebook geen goed zoeksysteem is verwerkt.

Dit probleem heb je bij een website niet,  mits hij goed is opgebouwd.

Twee trouwe volgers kwamen toen met het idee, een eigen Historische Vereniging Haule in het leven te roepen en dat leek mij ook wel wat, er werd een vergadering belegd door de oud Haulenaren: Hielkje Westerhof, Pieter Jonker en  Henk de Jong.

Besloten werd de vereniging in beginsel op te richten en ook de website.

De vereniging biedt een gratis lidmaatschap , maar een jaarlijkse vrije gift wordt op prijs gesteld.

De doelstelling van de “Historische Vereniging Haule” zal in beginsel zijn de website www.Historischevereniginghaule.nl   met zoveel mogelijk foto’s met beschrijving, video’s (zover voorradig), verhalen, anekdotes en de geschiedenis van de Haule door de jaren heen in  beeld te brengen. De bedoeling is dat er een beeldbank aan de pagina gekoppeld word t.b.v. de foto’s.

Ook hebben we het idee dat we jaarlijks een middag in het dorpshuis De Mande zouden kunnen beleggen om na een korte jaarvergadering een aardig programma aan te bieden, waarbij de ontmoeting tussen Haulenaren en Oud-Haulenaren natuurlijk ook ruime aandacht moet krijgen. De kosten daaraan verbonden, zullen door de bezoekers gedragen moeten worden. We zijn niet van plan een grote of logge organisatie op te zetten, maar we willen het allemaal een beetje speels houden en onze activiteiten afstemmen op de behoefte van onze leden.