Commissie

Onze dorpsreünie van de Haule.

Toen ik op facebook met Op de Haule begon, kwam ik weer in contact met een oude kameraad Jan Kuiper, uit mijn jeugd. We raakten aan de praat en al gauw ging het over vroeger en meerdere lagere school maten kwamen voorbij in het gesprek.

Ik zei: “Hebben jullie weleens over een reünie gedacht?”. Dat was wel het geval maar het was er ( nog ) niet van gekomen.

Toen heb ik Jan Roelof van Weperen benaderd en verteld van mijn gesprek met Jan. Hij was er gelijk voor en zei: “ Regel maar mensen dan gaan we er voor”.

Dat heb ik toen gedaan en ieder die ik toen gebeld heb zei eigenlijk gelijk ja.

Zo kwamen Andries Bosma, Evert Bosma, (Hendrik Jan Westerhof is ons helaas ontvallen tijdens deze voorbereidingen) , Iemkje de Jong , Jan Kuiper, Jan Roelof van Weperen, Kiena Bouwer, Henk de Jong en Evert Hof op 18 november 2015 voor het eerst bij elkaar voor een oriënterend gesprek. Na vele vergaderingen leidde dit er toe dat er op 17 september 2016 een reünie is gehouden tot ieders tevredenheid.

Er werd besloten dat er een feesttent moest komen omdat we verwachtten, dat het dorpshuis te klein zou zijn. De kosten voor de tent en de spullen die daarbij hoorden kon de reünie niet dragen, zodat er werd besloten op advies van Jan Roelof hier een tentfeest aan vast te knopen voor de jeugd met een muziekband.

Dit is dus gedaan, dankzij vele vrijwilligers van de Haule, waar een klein dorp groot in is!

De reünie zelf is tot een feest van herinneringen en herkenning geworden. Heel veel bezoekers spraken hun waardering uit tegen elkaar én de commissieleden.

Het was ook ideaal weer zodat het feest haast zonder tent op het sportterrein had kunnen worden gehouden ( bij wijze van spreken ).

De opening kon haast niet plaats vinden, omdat de reünisten het veel te druk hadden met elkaar ,wat heel begrijpelijk is.
Evert Bosma heette ieder welkom en memoreerde het plotselinge overlijden van het commissielid Hendrik Jan Westerhof.

Toen kwam de commissie aan bod die zich voor deze gelegenheid had omgeturnd tot een echt koor onder leiding van Arend Arendz, de fantastische accordeonist van De Compagnonsvaarders.

Arend Arendz, die na een uurtje oefenen en gelijk een generale repetitie hier achteraan, ons gevormd heeft tot dit koor.

( Geweldig Arend wat een inzet en spontaniteit van jou om dit direct zo op te pakken, onze dank hiervoor!)

Na de opening kon er weer gepraat worden door de deelnemers, dit gebeurde grotendeels buiten de tent omdat het prachtig weer was.

De fotograaf zorgde ondertussen voor de groepsfoto’s wat wel een beetje uit de hand liep soms, men had geen tijd of hoorde het niet dat er jaartallen werden omgeroepen.

Persoonlijk heb ik met veel moeite geprobeerd de deelnemers tegen 13.00 uur weer de tent in te krijgen wat na veel aandringen gelukte.

Pieter Jonker kreeg het woord, hij “mopperde” nogal en vond het oneerbiedig dat het een praatje werd genoemd , de speech die hij als gerenommeerd spreker zou houden.
Daardoor kreeg hij de lachers op de hand en een groot verdiend applaus viel hem ten deel.

Wie ook een groot applaus verdiende waren de vele vrijwilligers en de vaste crew van het dorpshuis.

Het was geweldig wat ze in korte tijd op een plezierig wijze voor elkaar kregen .
Petje af voor jullie en bedankt voor de goede zorgen!

Toen kon men de fototentoonstelling bezichtigen, waar veel bezoekers gebruik van maakten.
Het was een feest van herkenning en het werd zeer gewaardeerd.

Bezichtiging van de kerk was ook in het programma opgenomen en hier werd dan ook door veel mensen gebruik van gemaakt. De commissie wil dan ook de heer Freriks bedanken, die zich hier voor heeft ingezet. Maar ook de heer Jan Bouma ( o.a. organist en koster ) die de hele middag de bezoekers ontving en met veel kennis van zaken, enthousiast op hun vragen inging.

De reünie liep tegen vijven ten einde, menigeen heeft ons nog persoonlijk bedankt voor deze dag wat ons als commissie erg goed heeft gedaan.

Er komt voor ons als reünie commissie nog een evaluatie avond waar we wel naar uitkijken zodat we deze geslaagde reünie kunnen afsluiten, die we met veel plezier hebben georganiseerd en waar we met een voldaan gevoel op terug kunnen kijken.

Tot slot wil de commissie de bezoekers heel hartelijk bedanken voor hun komst, immers, zonder hen zou de reünie niet zo’n groot succes geworden zijn!

Namens de reünie commissie,

Henk de Jong

Commissie