Materiaal van Meester Sijbe Jousma

Sijbe Jousma hoofd van de school te Haule 1941-1954

10 september 2015

Vanmorgen 8 uur was ik in Donkerbroek om Wietze Meijerhof van  Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek i.o. op te pikken voor een ritje naar Maarn, waar Wim te Giffel de schoonzoon van meester Sijbe Jousma woont.

telegram JousmaTelegram aanstelling S. Jousma te Haule

Een paar maand geleden had ik contact gehad met Wim en het bleek dat hij veel materiaal had van zijn schoonvader Sijbe Jousma.

Sijbe Jousma is van1941 tot 1954 hoofd van de school geweest op de Haule en daarna van de school in Donkerbroek. Zo kwam het dat ik iemand van Donkerbroek meevroeg. Het materiaal dat bestaat uit foto’s krantenknipsels en aankondigingen van verenigingen e.d. word verdeeld tussen Haule en Donkerbroek.

Wim te GiffelWim te Giffel met materiaal van Sijbe Jousma

Wij waren dus erg blij dat we langs mochten komen voor dit materiaal, en zijn dankbaar dat hij dit aan ons af wilde staan. Na een hartelijke ontvangst met koffie en koek hebben we het in ontvangst genomen. Wim was blij dat het een goeie bestemming kreeg.
Na een foto gemaakt te hebben van de gever met het materiaal zijn we weer naar huis vertrokken.

Henk de Jong