De molens van de Haule

De molens van de Haule 9-11-1852Wordt op verzoek van Jan Anne Lycklama á Nijeholt in hoedanigheid als gecommiteerde van de “Heren Compagnons der Opsterlanden en Ooststellingwerfsche vaarten en venen”, door Notaris Tadema in de Hotel de “Gouden Klok” te Oosterwolde bekend gemaakt, over te gaan tot de aanbesteding van de navolgende werken, te plaatsen in de …

De molens van de Haule Lees meer »