Luchtfoto’s

Zoeken
Boerderij fam. Jan Westerhof De boerderij werd in 1928 aan de fam. Westerhof opgeleverd en kreeg het huisnr 62. De bouwers waren Spoelstra en Boersma, de toenmalige de timmerman/aannemers ter plaatse. Helaas is Spoelsta in 1931 overleden en heeft Willem Boersma het bedrijf voortgezet. Bijzonder was dat toen, in het kader van de
Haulerpolderontginning, daarbij de electriciteitsvoorziening was opgenomen. Het net werd door het toenmalige P.E.B. verzord. In de boerderij werd de installatie bij inschrijving door de fa. Spijkerman uit Sneek aangelegd. Deze firma had toen al de beschikking over speciaal gepantserde waterdichte bekabeling voor de stallen. De sloot langs de boerderij is een zgn waterlossing of tochtsloot. Deze waterlossing stond onder beheer van het waterschap en diende als omloop van de ca. 200 meter zuidelijk gelegen Kuunder welke in het voorjaar niet altijd het overtollige water kon verwerken, trouwens op de lager gelegen landerijen was men dan ook tendele verlost van het "zure" veenwater. Een prominent beheerder/bestuurder van het "Waterschap Boventjonger-Grootdiep" was toendertijd Roelof Hazelhoff, vervolgens enkele namen van mensen, in dienst van het waterschap, belast met de onderhoudswerkzaamheden uit Haulerwijk Jan Zandsta, Zweitze van der Wal en Evert Akker en van Haule Jan Hoonstra. Aan al deze mensen denken wij als jongens uit de polder met respect terug.
« van 18 »