1901-1910

1900 1901 De kantonrechter te Beetsterzwaag heeft den predikant en diakenen der Herv. gemeente te Haule c. a. veroordeeld, wegens het weigeren van informaties aan het burgerlijk armbestuur. Dit bestuur vroeg of zeker iemand van de diaconie ook ondersteuning genoot. De predikant is veroordeeld tot een boete van f 3; de diakenen tot een boete van één […]

1901-1910 Meer lezen »